Chemische producten

Vraag

Wat wordt in bijlage I, categorie 4, (chemische industrie) van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) bedoeld met ‘producten’ ?

Antwoord

De term ‘producten’ moet breed geïnterpreteerd worden. Het gaat niet alleen om chemicaliën die nog verdere bewerking moeten ondergaan. Sommige chemicaliën die genoemd worden in categorie 4 zijn zelf een eindproduct die niet persé een verdere (chemische) behandeling ondergaan.  Voorbeelden zijn synthetische rubbers, kleurstoffen en pigmenten, polymeren en kunstvezels.

De term 'producten' omvat geen eindproducten die zelf niet gezien kunnen worden als chemisch product. Bijvoorbeeld, bij de productie van autobanden uit rubber en andere grondstoffen vindt een chemisch proces plaats. De autobanden zelf kunnen echter niet beschouwd worden als een chemisch product.