Fabricage op industriële schaal

Vraag

Wat wordt in bijlage I, categorie 4, (chemische industrie) van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) bedoeld met ‘fabricage op industriële schaal’?

Antwoord

Categorie 4 van bijlage I omvat geen kwantitatieve capaciteitsgrenzen. Het bevat alleen maar een verwijzing naar ‘fabricage op industriële schaal’. In de praktijk varieert de schaalgrootte van de chemische of biologische omzetting van enkele grammen van een zeer gespecialiseerd product tot tonnen bulkchemicaliën. In beide gevallen kan sprake zijn van ‘fabricage op industriële schaal’ voor die activiteit.

Productie voor commerciële doeleinden is een sterke indicatie dat het hier gaat om 'productie op industriële schaal’. Dit is ook het geval als het gaat om een tussenproduct dat zelf niet verhandeld wordt. De fabricage van chemicaliën die alleen voor eigen gebruik zijn valt hier niet onder. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen op huishoudelijk, academisch of laboratoriumniveau.

De overheid kan productie voor commerciele doeleinden niet als enige criteria gebruiken om te bepalen of het om productie op industriële schaal gaat. Een ander criteria is hoe milieubelastend de activiteit is. Daarbij is de geproduceerde hoeveelheid en de gebruikte technologie ook weer bepalend hoe milieubelastend de activiteit is.

Bijvoorbeeld, de productie van een chemisch product vindt plaats op dezelfde locatie als waar het gebruikt is. De bijdrage aan de belasting van het milieu is verwaarloosbaar. De overheid beschouwt dit dan niet als productie op industriële schaal. Een concreet voorbeeld is de productie van natriumhypochloriet dat vervolgens door het bedrijf gebruikt wordt voor het desinfecteren van water opslagtanks.