Farmaceutische basisproducten

Vraag

In categorie 4.5 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) staat de term ‘farmaceutische producten’. Wat wordt bedoeld met deze term?

Antwoord

Bij farmaceutische producten gaat het om de productie van actieve ingrediënten. Het formuleren van medicijnen alleen valt niet onder de reikwijdte van categorie 4.5. Bij formuleren van medicijnen gaat het namelijk om het mengen van ingrediënten en daar capsules mee vullen of pillen van maken.

Vaccins worden overwegend geproduceerd via een biologisch proces. Installaties die dergelijke activiteiten uitoefen vallen wel onder categorie 4.5. De productie van serums daarentegen niet omdat dit normaal gesproken via een fysisch proces plaatsvindt. Antistoffen worden door een fysisch proces uit bloed verwijderd. De productie van serums kan wel plaatsvinden in combinatie met de productie van farmaceutische producten.