Formuleren van verf

Vraag

Valt de productie van verf onder de werkingssfeer van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE)?

Antwoord

Nee, het formuleren van verf valt niet onder de werkingssfeer van bijlage I van de RIE. Bij het formuleren van verf worden pigment en andere additieven toegevoegd aan een oplosmiddel.

Bij het formuleren van verf is ook de productie van kleurstoffen en pigmenten nodig. Deze productie van kleurstoffen valt wel onder de werkingsfeer van bijlage I van de RIE. Dit valt namelijk onder categorie 4.1j.