Produceren van frisdrank

Vraag

Valt het produceren van frisdrank onder de reikwijdte van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) ?

Antwoord

Ja, het produceren van frisdrank kan vallen onder bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU). Hiervoor moet de drempelwaarde van categorie 6.4 b plantaardige grondstoffen worden overschreden. De drempelwaarde is 300 ton per dag eindproducten. Als de installatie niet meer dan 90 opeenvolgende dagen in bedrijf is per jaar, dan is de drempelwaarde 600 ton per dag eindproducten.

De term grondstoffen is bedoeld voor elk materiaal, bewerkt of niet, dat gebruikt wordt als input voor het productieproces. Zie ook vraag en antwoord: wat is een grondstof. Het gewicht van de verpakking in niet inbegrepen in het eindgewicht van het product. Zie ook vraag en antwoord: Bepalen capaciteit levensmiddelenproductie.

De BREF voedingsmiddelen en zuivel beschrijft het produceren van frisdrank (pagina 110 en verder).