BBT-conclusies en onderscheid nieuwe en bestaande installatie

Vraag

Wat betekent het onderscheid in nieuwe en bestaande installatie in de BBT-conclusies voor de productie van glas?

Antwoord

De BBT-conclusies maken een onderscheid tussen nieuwe en bestaande installatie.

Dit onderscheid is alleen van belang als dit uitdrukkkelijk wordt genoemd bij de toepasbaarheid van een beste beschikbare techniek. Dit is in de BBT-conclusies bij drie technieken het geval:

  • BBT 1 (viii): Milieubeheersystemen: bij het ontwerp van een nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten tijdens de volledige levensduur en de milieueffecten ervan;
  • BBT 2 (iii): Energie-efficiëntie: optimalisering van het ontwerp en de keuze van de smelttechniek;
  • BBT 32 (ii): Fabricage van continuglasvezel, filtersysteem: elektrostatische stofvanger of doekfilter.