Wat is een ‘eindproduct’

Vraag

Wat wordt in categorie 6.3 (looien van huiden) van Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) verstaan onder ‘eindproduct’?

Antwoord

Categorie 6.3 is:  "Het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag". Looierijproducten verlaten het proces vaak in natte vorm. De producten wegen daardoor aanzienlijk meer dan het uiteindelijke product. Hierdoor zou de drempelwaarde van 12 ton eerder overschreden worden.

De term ‘eindproduct’ suggereert een vorm van finishing of behandeling na de activiteiten die feitelijk op de locatie van de looierij plaatsvinden. Een ‘eindproduct’ is daarom leer dat geschikt is om te verwerken tot consumptiegoederen, zonder dat het noodzakelijkerwijs gecoated of gekleurd is.