Meerdere stookinstallaties binnen een inrichting aanwezig

Vraag

Categorie 1.1 (stookinstallaties) van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (Rie) kent een capaciteitsdrempel. Tellen installaties met een vermogen kleiner dan 15 MWth mee bij toetsing aan deze capaciteitsdrempel?

Antwoord

Ja, alle installaties tellen mee bij toetsing aan de capaciteitsdrempel van categorie 1.1. Er is sprake van een IPPC-installatie wanneer het gezamenlijke vermogen van de stookinstallaties groter is dan 50 MWth.

Voorbeeld

Stel, bij een bedrijf staan 4 installaties met het volgende vermogen: 20, 30, 10 en 2 MWth. Het totale vermogen is dan 62 MWth. Hiermee wordt de capaciteitsdrempel uit categorie 1.1 van de Rie overschreden. Het gaat hier dus om een IPPC-installatie.

Grote stookinstallatie Activiteitenbesluit

De optelregel voor categorie 1.1 van de RIE verschilt met de optelregel voor grote stookinstallaties die vallen onder hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. Bij hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit tellen alle stookinstallaties mee vanaf een vermogen van 15 MW, waarvan de afgassen via 1 schoorsteen worden of zouden kunnen worden afgevoerd. Dit volgt uit artikel 5.1 lid 2 van het Activiteitenbesluit. Zie ook de Handleiding grote stookinstallaties.

Het verschil in optelregels is afkomstig uit de Rie. In de Rie gaat hoofdstuk 3 en categorie 1.1 uit bijlage I over stookinstallaties. Welke stookinstallaties meetellen voor toetsen aan de capaciteitsdrempel verschilt of het om hoofdstuk 3 of categorie 1.1 gaat. De Europese Commissie legt de optelregels voor stookinstallaties uit in een presentatie (pdf, 150 kB). De grote stookinstallaties in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit is een implementatie van hoofdstuk 3 uit de Rie.