Verbruikscapaciteit

Vraag

In categorie 6.7 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU staat de term verbruikscapaciteit. Omvat deze term ook de oplosmiddelen die achterblijven in het product?

Antwoord

Ja, oplosmiddelen die in het product blijven, vallen ook onder de verbruikscapaciteit. Hier is van belang of een oplosmiddel als ‘verbruikt’ beschouwd kan worden. Dit hangt niet af van het feit of een oplosmiddel in kwestie in het product blijft of geëmitteerd wordt.