Het bepalen van de capaciteit voor een IPPC-installatie

Vraag

Verschillende categorieën van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (Rie) kennen een capaciteitsdrempel. Hoe moet het bevoegd gezag hieraan toetsen?

Antwoord

Bij het bepalen van de capaciteit gaat het bevoegd gezag uit van de technische of juridische capaciteit. Dit is namelijk de enige betrouwbare eenheid. In principe is dit de 24-uurs capaciteit, behalve als deze technisch of juridisch beperkt is.

In sectoren zoals de textielindustrie en leerlooierijen werken veel installaties niet volcontinu. Relatief kleine installaties worden ingezet naar marktbehoefte, zodat ‘normale’ werktijden op korte termijn overschreden kunnen worden. Inzicht in de 'normale' werktijden is daarom een onbetrouwbare indicator voor daadwerkelijke productie en daarmee de potentiële milieuverontreiniging van de installatie.

Technisch beperkt

De 24-uurscapaciteit kan technisch beperkt zijn. Zo kan een productielijn voor vleesverwerking technisch beperkt worden door de koel- of vriescapaciteit van de installatie. Het bedrijf kan wel meer vlees verwerken, maar vervolgens kan het bedrijf dit vlees niet koelen of invriezen. De koel- of vriescapaciteit beperkt daarmee de capaciteit van de vleesverwerking.

Juridisch beperkt

Ook kan de capaciteit juridisch beperkt worden: de werkelijke productietijd wordt beperkt met juridische instrumenten. Bijvoorbeeld met een vergunningvoorschrift. Voorwaarde is dat dit ondersteund wordt door meet- en registratievoorschriften die aantonen dat de vergunde capaciteit op geen enkel moment overschreden is. Ook kunnen andere juridische instrumenten beperkend zijn. Voorbeelden zijn beperkingen door de Arbeidstijdenwet. Ook hier is de voorwaarde dat dit een betrouwbare, controleerbare indicator moet zijn.

Capaciteitsdrempel stookinstallaties

In de Rie gaat hoofdstuk 3 en categorie 1.1 uit bijlage I over stookinstallaties. Welke stookinstallaties meetellen voor toetsen aan de capaciteitsdrempel, verschilt of het om hoofdstuk 3 of categorie 1.1 gaat. De Europese Commissie legt de optelregels voor stookinstallaties uit in een presentatie (pdf, 150 kB).


Vraag/ antwoord commissie over activiteit 1.1. uit bijlage 1 Richtlijn industriele emissies

Guidance van Europese commissie over capaciteit