Van BREF naar vergunning

Vraag

Hoe kun je een emissiewaarde uit de BREF omzetten in een grenswaarde voor een vergunning?

Antwoord

Er zijn verscheidene mogelijkheden om een emissiewaarde om te zetten in een grenswaarde voor een vergunning. Het hangt af van hoe de emissiewaarde in de BREF staat. Hier volgen twee voorbeelden ter illustratie.

Voorbeeld 1

In de BREF organische bulkchemie staat een BBT-gerelateerde waarde (BAT associated value) van 1-20 mg/m3 voor VOS-emissies uit een thermische naverbrander. De tekst geeft ook aan dat het gaat om halfuurgemiddelden tot daggemiddelden. Verdere specificaties zijn er niet.

Uitgaande van een halfuurgemiddelde kan een maximale emissiewaarde van 40 mg/m3 als redelijk worden gezien. Eventueel kan een iets hogere waarde worden gekozen, als fluctuaties in het proces dat rechtvaardigen. De emissiewaarde uit de aanvraag kan vervolgens aan die 40 mg/m3 getoetst worden.

De emissiegrenswaarde die in de vergunning komt, wordt uiteindelijk vastgesteld aan de hand van de aangevraagde emissiewaarde (rekening houdend met eventuele piekwaarden). De vastgestelde emissiegrenswaarde kan zo ruim onder de 40 mg/m3 vallen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de emissiewaarde die is aangevraagd. Het is overigens niet de bedoeling een te ruime veiligheidsmarge in de grenswaarde op te nemen.

Voorbeeld 2

In de BREF organische fijnchemie staat: “het is BBT om een emissiewaarde voor HCl te realiseren van 0,2 – 7,5 mg/m3 of 0,001 – 0,08 kg/uur”, zonder verdere specificaties. In dit geval kan de aangevraagde emissiewaarde direct getoetst worden aan de waarde uit de BREF. De emissiegrenswaarde moet, net als in het eerste voorbeeld, afgestemd worden op wat aangevraagd is. Dus niet te ruim, maar wel rekening houdend met piekwaarden.