Gebruik BREF economische aspecten en crossmedia-effecten

Vraag

Moet ik bij een IPPC-installatie naast een ‘verticale’ BREF ook de BREF Economische aspecten en cross-media-effecten toepassen?

Antwoord

Nee, de REF Economische aspecten en cross-media-effecten hoeft zeker niet in alle gevallen te worden gebruikt. Bij het vaststellen van de conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT) in een REF is al rekening gehouden met afwenteleffecten (cross-media-effecten) en economische aspecten. Alle BBT maatregelen uit de REF zijn dus per definitie kosteneffectief voor een gemiddeld gezond bedrijf binnen die sector.

De REF Economische aspecten en cross-media-effecten geeft geen conclusies over BBT. Wel biedt  de REF een methode om een BBTafweging te maken. Het wordt daarom wel referentiedocument (REF) genoemd in plaats van BBT- referentiedocument (BREF). Het document is in de eerste plaats opgesteld voor de technische werkgroepen die de BREFs opstellen. Maar net als de kosteneffectiviteitmethode uit het Activiteitenbesluit kan deze methode in bepaalde gevallen ook bruikbaar zijn bij de vergunningverlening van een IPPC-installatie.

Er zijn situaties denkbaar waarbij toepassing van BBT aanvullende maatregelen vergt die niet betrokken zijn in de BBT-afweging van de BREF. Bijvoorbeeld het plaatsen van een extra loods of compressor. De kosten kunnen zo hoog zijn dat kan worden getwijfeld aan de kosteneffectiviteit van de BBTmaatregel. Ook kan de lokale situatie vragen om een hoger beschermingsniveau van het milieu. Hierdoor kunnen maatregelen nodig zijn die verder gaan dan de BBTconclusies van een BREF.