Gebruik concept-BREF

Vraag

Kan ik een concept-BREF gebruiken bij het bepalen van de beste beschikbare technieken (BBT)?

Antwoord

Ja, dat kan. De mate waarin is afhankelijk van de versie van het concept. Hoe definitiever de versie is, hoe meer de mogelijkheden toenemen.

Een definitief concept kan meestal zonder problemen gebruikt worden. Als het bevoegd gezag eerdere versies wil gebruiken, zal het dat goed moeten motiveren. Bij twijfel is het raadzaam om aan te geven op welke documenten de BREF gebaseerd is. Dit zijn dus de referenties waar de BREF naar verwijst. De status verschilt per bron. Het is bijvoorbeeld niet onjuist om je te beroepen op een 'Dutch Notes'-document (zie Uitspraak 200003204/1 van 20 november 2002).

Een BREF is het definitieve document dat de Europese Commissie heeft vastgesteld. Elke BREF komt tot stand via een aantal officiële stappen (zie ook totstandkoming BBT-conclusies):

  • Het eerste concept van een BREF bevat meestal een omschrijving van de processen en een eerste, beperkte verzameling van de technieken die in aanmerking kunnen komen als BBT. Er zijn nog geen BBT-conclusies.
  • Het tweede concept is verder aangevuld en de proces- en emissiegegevens zijn in principe compleet. De BREF bevat BBT-conclusies, maar deze kunnen nog sterk wijzigen.
  • Als het tweede concept is besproken in de technische werkgroep, volgt het eindconcept. De technische werkgroep heeft dan in principe overeenstemming bereikt over welke technieken aangemerkt moeten worden als BBT.
  • Het definitieve concept van de BREF wordt ter goedkeuring aangeboden aan de Europese Commissie. Het wordt voorgelegd aan het artikel 13 forum en daarna vastgesteld in het artikel 75 comité.