Inrichtingen waarin meerdere activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriele emissies worden uitgeoefend

Vraag

Binnen een inrichting worden meerdere activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies uitgeoefend. Welke categorie van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) geldt dan?

Antwoord

Binnen een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer kunnen meerdere activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies worden uitgeoefend. Er kunnen daarom meerdere categorieën van bijlage I van toepassing zijn. Daardoor zullen ook meerdere BBT-conclusies relevant zijn.

Er hoeft niet voor elke activiteit een aparte vergunning verleend te worden. Lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat een vergunning betrekking heeft op twee of meer installaties of delen van installaties die door dezelfde exploitant op dezelfde locatie worden geëxploiteerd. Dit volgt uit artikel 4 lid 2 van de Richtlijn industriële emissies.

In Nederland is dit geïmplementeerd door het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Dit geldt niet alleen voor de activiteiten die onder de categorieën in bijlage I vallen. Ook de ‘andere daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten' moeten vergund worden.