Beperkt consequentieonderzoek voor de rekenmethodiek van het Basisnet Spoor

Vraag

Waarom is een beperkt consequentieonderzoek voor de rekenmethodiek van het Basisnet Spoor uitgevoerd?

Antwoord

Het Nederlandse beleid voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en omgevingsveiligheid maakt gebruik van een rekenmethode om de omgevingsrisico’s in te schatten. De in de jaren ‘90 ontwikkelde rekenmethode Spoor op basis van de toen beschikbare informatie over ongevallen en het spoorsysteem is verouderd.

Het RIVM heeft de rekenmethode geactualiseerd en gebaseerd op recente, representatieve ongevalsgegevens. De nieuwe rekenmethodiek Spoor is gepubliceerd op de website van het RIVM.

De aanpassingen werken verschillend door in de uitkomsten van de risicoberekeningen: zowel positief als negatief.

Wat alle wijzigingen bij elkaar betekenen, is onderzocht door AVIV in een eerste beperkt consequentie-onderzoek (pdf, 518 kB). Beperkt, omdat de verschillen tussen oude en nieuwe methodiek in deze consequentieanalyse voor de afzonderlijke stofcategorieën in beeld worden gebracht uitgaande van een standaard vervoerstroom van 10.000 transporten per stofcategorie.

Een volledig consequentie-onderzoek uitgaande van realistische vervoersstromen van alle stofcategorieën bij elkaar over elk spoortraject volgt in de loop van 2020.