Jurisprudentie

Sinds 1993 heeft de Raad van State een aantal uitspraken gedaan ten aanzien van voorschriften op het gebied van verkeer en vervoer in de milieuvergunning. In het onderstaande dossier vindt u samenvattingen van de uitspraken en informatie waar u de gehele uitspraak kunt vinden.

In de Jurisprudentiebundel Verruimde reikwijdte Wet milieubeheer (R11) en de aanvulling 2003 (R11-1) vindt u de uitspraken tot maart 2003 ook terug. Tevens vindt u daarin een korte samenvatting van de uitspraken die tot dan toe gedaan zijn.