Aanbieding Handreiking vervoermanagement aan Omgevingsdienst NL

Op 2 november 2017 hebben Peter Torbijn en Marien Bakker  de Handreiking Vervoermanagement (pdf, 3.5 MB) aangeboden aan Leo Klaassen.

uitreiking-handreiking

Peter Torbijn (links), Directeur Veiligheid en Risico's bij DG Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Projectleider Marien Bakker RWS (midden). Leo Klaassen, plaats verangend voorzitter van Omgevingsdienst NL (rechts).

Het overhandigen van de handreiking is een oproep aan alle 29 omgevingsdiensten om:
•Proactief aandacht te geven aan Vervoermanagement, het personen- en goederenvervoer van en naar bedrijven in hun regio.
•Daarbij samen te werken met de afdelingen verkeer en vervoer uit de regio’s. Specifiek aandacht voor de 15 regio’s uit het programma Beter Benutten.
•Aansluiten bij de ‘Multihoek Vervoer’ waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen op dit gebied plaats vindt. Onder voorzitterschap van Rinus Huybregts van DCMR (Rinus.huybregts@dcmr.nl).

Verzoek vanuit de praktijk

De Handreiking Vervoermanagement is opgesteld na een verzoek vanuit de praktijk. De Handreiking is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en inhoudelijk begeleid door de omgevingsdiensten:
•Midden Holland
•DCMR
•Noordzee Kanaalgebied
•IJmond en
•Haaglanden

Het document is ontsloten op de website van InfoMil. Zo is het mogelijk om:

de vele maatregelbladen en de regelgeving actueel te houden en
continu te verbeteren

Het document vormt een uitgangspunt voor omgevingsdiensten en bedrijven als invulling van onder anderen de zorgplicht in het Activiteitenbesluit.

Het is een leidraad met maatregelen om de nadelige effecten op het milieu door het verkeer en vervoer (van en naar) een bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Maar ook de bereikbaarheid te verbeteren. En dat is nodig, willen we ambities op het gebied van luchtkwaliteit, energie en klimaat waarmaken.

Naast de Handreiking Vervoermanagement zijn er ook andere hulpmiddelen en tools beschikbaar en in ontwikkeling
Tool Goederenvervoer om de juiste maatregelen te selecteren op gebied van Goederenvervoer
Rekenmodules Goederenvervoer
•In ontwikkeling is de “FilterTool Vervoer”, die aansluit bij de Filtertool Energie

Positief effect

Aandacht voor Vervoermanagement betekent aandacht voor concrete maatregelen op het gebied van personen,- en goederenvervoer, die bijdragen aan het verminderen van transportemissies en het bereiken van energiebesparing. Het positieve effect daarbij is het waarborgen van een optimale leefomgeving door:
•Het beschermen van de gezondheid van mensen (en dieren)
•Het invulling geven aan de afspraken in klimaatakkoord van Parijs en de doelen uit het recente regeerakkoord
•Het verbeteren van de bereikbaarheid in gebieden


Uw onderwerpen