Aanbieding Handreiking Vervoermanagement aan Omgevingsdienst NL

Op 2 november 2017 heeft Peter Torbijn Directeur Veiligheid en Risico's bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (links) samen met projectleider Marien Bakker van Rijkswaterstaat (midden), de Handreiking Vervoermanagement (pdf, 3.5 MB) aangeboden aan Leo Klaassen, plaatsvervangend voorzitter van Omgevingsdienst NL (rechts).

uitreiking-handreiking

Het overhandigen van de handreiking is een oproep aan alle 29 omgevingsdiensten om:

 • Proactief aandacht te geven aan Vervoermanagement, het personen- en goederenvervoer van en naar bedrijven in hun regio.
 • Daarbij samen te werken met de afdelingen verkeer en vervoer uit de regio's. Specifiek aandacht voor de vijftien regio's uit het programma Beter Benutten.
 • Aansluiten bij de 'Multihoek Vervoer' waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen op dit gebied plaats vindt. Dit onder voorzitterschap van Rinus Huybregts van het DCMR.

Verzoek vanuit de praktijk

De Handreiking Vervoermanagement is opgesteld na een verzoek uit de praktijk. De handreiking is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en inhoudelijk begeleid door de omgevingsdiensten:

 • Zuid Holland Zuid
 • Midden Holland
 • DCMR
 • Noordzee Kanaalgebied
 • IJmond
 • Haaglanden

De provincie Zuid-Holland heeft inhoudelijk en ook financieel aan de handreiking bijgedragen.

De Handreiking Vervoermanagement staat op de website van InfoMil. Zo is het mogelijk om de vele maatregelbladen en de regelgeving actueel te houden en continu te verbeteren.

De Handreiking Vervoermanagement vormt een uitgangspunt voor omgevingsdiensten en bedrijven als invulling van onder anderen de zorgplicht in het Activiteitenbesluit. Het is een leidraad met maatregelen om de nadelige effecten op het milieu door het verkeer en vervoer van en naar een bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Maar ook om de bereikbaarheid te verbeteren. En dat is nodig, willen we ambities op het gebied van luchtkwaliteit, energie en klimaat waarmaken.

Naast de Handreiking Vervoermanagement zijn er ook andere hulpmiddelen en tools beschikbaar en in ontwikkeling:

 • Tool Goederenvervoer om de juiste maatregelen te selecteren op gebied van Goederenvervoer
 • Rekenmodules Goederenvervoer
 • de "FilterTool Vervoer" is in ontwikkeling, deze tool sluit aan bij de Filter Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM).

Positief effect

Aandacht voor Vervoermanagement betekent aandacht voor concrete maatregelen op het gebied van personen,- en goederenvervoer, die bijdragen aan het verminderen van transportemissies en het bereiken van energiebesparing. Het positieve effect daarbij is het waarborgen van een optimale leefomgeving door:

 • Het beschermen van de gezondheid van mensen (en dieren)
 • Het invulling geven aan de afspraken in klimaatakkoord van Parijs en de doelen uit het recente regeerakkoord
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid in gebieden