De Multihoek Vervoer zoekt collega’s

Omgevingsdiensten die de normstelling voor vervoermanagement op de kaart willen zetten kunnen zich aansluiten bij de Multihoek Vervoer.

Deze oproep deed Rinus Huybregts van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) in z’n afscheidsspeech waarbij hij de voorzittershamer van het overleg Multihoek Vervoer overdroeg. Dit deed hij aan Co de Smalen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

De Multihoek Vervoer heeft als missie om kennisdeling over de wettelijke normstelling voor vervoersmanagement te faciliteren. En de noodzaak van toezicht op de normstelling voor vervoer bij de Bevoegde gezagen te benadrukken. Daarbij lobbiet de Multihoek namens de Bevoegde Gezagen in samenwerking met IPO/VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) voor een betere verankering van de wettelijke normstelling.

Circa 25% van de CO2-emissie in Nederland is vervoersgerelateerd. De impact van vervoer op het klimaat, de volksgezondheid en de bereikbaarheid is groot. Het klimaatakkoord vraagt van de mobiliteitstransitie een CO2-reductie van 7,3 Mton in 2030. ‘Alleen als we in samenhang met stimuleren en faciliteren een heldere wettelijke normstelling voor vervoer ontwikkelen is er een kans dat we de doelen halen’, aldus Co de Smalen.

Wilt u bijdragen aan de mobiliteitstransitie, kom dan bij de Multihoek Vervoer, neem contact op met de plv. voorzitter Lars Hopman (lhopman@odijmond.nl) of de voorzitter Co de Smalen (co.de.smalen@odnzkg.nl).