Aantal telewerkers in 7 jaar verdrievoudigd

In 2009 deed 19% van alle werknemers aan telewerken. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2003.

In 2009 waren er volgens het CBS ongeveer 1,4 miljoen telewerkers. Dit komt neer op 19% van het totaal aantal werkzame personen. Uit onderzoek blijkt dat 45% van alle werknemers zou kunnen telewerken.