Actualisering beleidsnotitie vervoermanagement

De beleidsnotitie "Vervoermanagement / Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting" is geactualiseerd.

De beleidsnotitie "Vervoermanagement / Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting" beschrijft de wijze van toepassing van de Wet milieubeheer op het gebied van verkeer en vervoer.

De beleidsnotitie is in 2010 in de plaats gekomen van het onderdeel "Vervoermanagement" uit de InfoMil handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven PD09", omdat de in deze handreiking beschreven sytematiek was gewijzigd door de komst van het Activiteitenbesluit en de initiatieven van de Taskforce Mobiliteitsmanagement.

De beleidsnotitie wordt nu geactualiseerd naar aanleiding van de komst van de Wabo op 1 oktober 2010 en de opvolging van de Taskforce Mobiliteitsmanagement door het Platform Slim Werken Slim Reizen op 15 maart 2011.