Veel te besparen met vernieuwde Handreiking Vervoermanagement 2016

Tijdens de Schakeldag 2016 is de Vernieuwde Handreiking Vervoermanagement gepresenteerd en online gegaan. De verschillende doelgroepen krijgen met deze Handreiking meer inzicht in de mogelijkheden voor een integrale aanpak van duurzame mobiliteit.

De handreiking gaat specifiek in op de wijze waarop invulling te geven is aan de Zorgplicht van de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit. Daarnaast geeft hij de relatie met de Europese EED (Energy Efficiency Directive) en hoe daar mee om te gaan.

De handreiking geeft het nodige instrumentarium om met een Integrale aanpak van Duurzame Mobiliteit” aan de slag te gaan. Een interessante handreiking voor:

  • vergunningverleners
  • handhavers en toezichthouders
  • beleidsmedewerkers milieu, verkeer en ervoer
  • bedrijven

Met de handreiking is het mogelijk zowel financiële besparingen als besparingen op het gebied van het milieu bereiken. Ook het verminderen van geluidsoverlast, de CO2 uitstoot en een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid zijn het resultaat van de aanpak.

Door het inzetten van verschillende tools wordt het gebruik van de handreiking vergemakkelijkt. Inmiddels is de Tool Goederenvervoer gereed.

De handreiking is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu tot stand gekomen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied, DCMR, Midden Holland, IJmond en de Provincie Zuid-Holland.