Platform Slim Werken Slim Reizen

Het Platform Slim Werken Slim Reizen heeft tot doel twee miljoen mensen flexibeler te laten werken in 2015.

In het Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR) hebben een groot aantal partijen zich gebundeld: 50 grote bedrijven (de B50), de regio's, rijksoverheid en werknemersorganisaties.

Het platform SWSR wil het effect van de bestaande initiatieven versnellen, uitbreiden en professionaliseren. Het uiteindelijke doel van het platform SWSR is om twee miljoen mensen flexibeler te laten werken in 2015.

Het Platform SWSR is de opvolger van de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM). De TFMM is in 2008 opgericht om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. Het platform moest een alternatief bieden voor het en als alternatief voor de invoering van het puntensysteem in het Activiteitenbesluit.

De TFMM is halverwege 2010 geëvalueerd (zie evaluatierapport (pdf, 315 kB)). Op basis van de evaluatieresultaten is een opvolging voor de TFMM bedacht. Dit is bij de B50 neergelegd. Het voorstel voor het vervolg (pdf, 422 kB) is overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (december 2010).

Minister Schultz van Haegen gaf 15 maart 2011 de officiële aftrap voor het Platform Slim Werken Slim Reizen. Zij heeft € 5 mln. ter beschikking gesteld, voor de uitvoeringsorganisatie van de B50 en het secretariaat van het Platform SWSR. Hiermee is het platform SWSR in 2011 en 2012 gefinancierd (zie de brief van 14 maart 2011). Vervolgens is het programma Beter Benutten opgesteld.

Uit de eerste resultaten van dit programma blijkt dat de positieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteitsmanagement doorgaan. Steeds meer werkgevers treffen blijvende maatregelen. Ze hebben zo een positieve invloed op de mobiliteit van hun werknemers. Dat gebeurt vanuit hun eigen drijfveren en doelstellingen. Deze ontwikkeling is effectiever dan een verplichting (artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit milieubeheer).

Op basis van de resultaten van het programma Beter Benutten wordt artikel 2.16 herzien. Er wordt bekeken of artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijft bestaan of vervalt. Uiterlijk begin 2015 valt hierover een beslissing.

Meer informatie vindt u ook op de webpagina beterbenutten.nl.