Elektrisch Vervoer

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot elektrisch vervoer.

Actieplan Elektrisch Rijden "Op weg naar één miljoen elektrische auto’s in 2020".

Dit achtergronddocument behoort bij het Actieplan Elektrisch Rijden – Op weg naar één miljoen elektrische auto’s in 2020, wat is opgesteld is in het kader van project c,mm,n 2.0. Project c,mm,n 2.0 - de Auto van de Toekomst - is een ‘open source’ initiatief van Stichting Natuur en Milieu en de drie technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente.

Een belangrijk onderdeel van project c,mm,n 2.0 is het plan voor uitrolstrategieën voor elektrische auto’s in 2020. Dit achtergronddocument ordent en geeft inzicht in de belangrijkste factoren om tot deze uitrolstrategieën te komen. In het document wordt het volgende behandeld: de noodzakelijke samenhang tussen veranderingen in de automotive- en energietechnologie, gebruik en gedrag (consumenten en diensten), ruimtelijke inrichting en (electriciteits)infrastructuur, en governance (samenhang in publieke, private, particuliere sturing).


Elektrisch autorijden "Evaluatie van transities op basis van systeemopties".

In dit rapport wordt de systeemoptie elektrisch rijden beschreven en beoordeeld en worden de activiteiten en het beleid rondom deze systeemoptie geëvalueerd. Elektrisch rijden omvat in dit rapport zowel de volledig elektrische auto als de plug-in hybride waarvan de accu met elektriciteit uit het net wordt opgeladen en waarmee enkele tientallen kilometers kan worden gereden voordat eventueel – al of niet geleidelijk – een verbrandingsmotor het overneemt.

Nederlandse netbeheerders steken de komende drie jaar 15 miljoen euro in het opzetten van een landelijk netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s.

De Nederlandse netbeheerders steken de komende drie jaar 15 miljoen euro in het opzetten van een landelijk netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s. In 2012 moeten op zeker tienduizend openbare plaatsen zuilen staan waar elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. De beheerders van elektriciteitsnetten hebben hierover een akkoord bereikt.

Gemeenten (en andere organisaties) die een oplaadpunt willen kunnen zich aanmelden op www.enexis.nl.