Informatiebladen

InfoMil heeft in oktober 2007 het informatieblad "Vervoermanagement met bedrijven" gepubliceerd, in december gevolgd door "Vervoermanagement bij publiekstrekkers".

Het Informatieblad "Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen" is in juli 2010 gereed gekomen. Dit praktijkblad is bedoeld voor de vergunningverlener en handhaver van het gemeentelijk en provinciaal bevoegd gezag. Het geeft hen inzicht in de mogelijkheden, die er liggen voor de zorg voor het verkeer en vervoer van en naar ziekenhuizen en zorginstellingen.

Informatieblad Vervoermanagement met bedrijven

Het Informatieblad "Vervoermanagement met bedrijven" (pdf, 1 MB) presenteert de maatregelen die bedrijven kunnen nemen om de nadelige gevolgen van verkeer en vervoer te verminderen. Het Informatieblad gaat zowel in op personen- als op goederenvervoer. Het Informatieblad informeert de vergunningverlener en handhaver over vervoermanagement. Dit stelt ze in staat om met de betreffende bedrijven in gesprek te gaan over dit onderwerp. De door het verkeer en vervoer veroorzaakte milieuproblemen kunnen dan gezamenlijk opgelost worden. Het blad is bedoeld voor zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige bedrijven.

Het Informatieblad gaat achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: waarom Vervoermanagement, huidige regelgeving en maatregelen op het gebied van woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, bezoekersverkeer en goederenvervoer. In de bijlagen vindt u stroomschema’s, checklists, uitgewerkte maatregelbladen en verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Informatieblad Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Het praktijkblad "Mobiliteitsmanagement bij Ziekenhuizen en zorginstellingen" (pdf, 2.1 MB) geeft de maatregelen die ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen nemen. De aandacht gaat daarbij ook uit naar de maatregelen, die de (gemeentelijke) wegbeheerders kunnen nemen. Hiermee kunnen ze de betreffende zorginstelling of ziekenhuis ondersteunen. Het praktijkblad stelt de vergunningverlener en handhaver in staat om met kennis van voermanagement te overleggen met de zorginstelling. De door het verkeer en vervoer veroorzaakte milieuproblemen kunnen dan gezamenlijk worden bestreden. Aan het praktijkblad zijn maatregelbladen gekoppeld.

Informatieblad Vervoermanagement bij publiekstrekkers

Het Praktijkblad "Vervoermanagement bij publiekstrekkers (pdf, 1.7 MB)" gaat in op de maatregelen, die de eigenaars van publiekstrekkers kunnen nemen. De aandacht gaat daarbij ook uit naar de maatregelen, die de (gemeentelijke) wegbeheerders zelf kunnen nemen. Het Praktijkblad stelt de vergunningverlener en handhaver in staat om met kennis van vervoermanagement te overleggen met de organisatoren van het evenement. De door het verkeer en vervoer veroorzaakte milieuproblemen kunnen dan gezamenlijk opgelost worden. Aan het praktijkblad zijn maatregelbladen gekoppeld.