Indienen 'actieplan geluid 2018'

Kenniscentrum InfoMil heeft nog niet van alle overheden informatie over de actieplannen 2018 ontvangen. Deze informatie kan alsnog verstuurd worden.

Volgens de Wet milieubeheer stelden aangewezen overheden uiterlijk 30 juni 2017 de geluidsbelastingkaarten vast. En vóór 18 juli 2018 het actieplan. Zij sturen informatie over de geluidsbelastingkaart en het actieplan naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat via Kenniscentrum InfoMil. Tot nu toe heeft Kenniscentrum InfoMil nog niet van alle overheden informatie over de actieplannen ontvangen

INDIENEN ACTIEPLAN

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen. Overheden kunnen vragen stellen over de uitvoering van kartering en actieplan via het Helpdeskformulier.