Inschrijven sessie geluid leefomgeving

Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Online
Doelgroep

Medewerkers die geluid in hun takenpakket hebben of met geluid te maken kunnen krijgen (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, verkeer)

Omschrijving

Doel van de sessies

Het doel van de  sessies is de kennisbehoefte over inhoudelijke regels van geluid peilen bij de doelgroep.

De Ow komt er aan, wat nu?

Geluid in de Omgevingswet is steeds meer zichtbaar. Sommigen hebben zich hier al in verdiept en weten nu al een beetje wat ze moeten doen, of waar ze informatie moeten zoeken. Er zijn ook veel medewerkers die taken over geluid uitvoeren of op een andere manier met geluid te maken krijgen, die dit nog niet weten. Waar begin je dan? Wat is belangrijk, wat (nog) niet? Wat als je niet weet wat je moet vragen?

Samen komen we verder

Wij kunnen helpen om de juiste vragen te stellen. Met uw vragen bepalen we de inhoudelijke kennisbehoefte over de werking van de juridische regels over geluid in het stelsel van de Omgevingswet. De uitkomst van de sessies is tweeledig. Wij kunnen passende leermiddelen beschikbaar maken over het toepassen van de nieuwe regels. Maar wat misschien nog veel belangrijker is: dit helpt u focus aan te brengen in wat u nog moet leren. We organiseren de volgende vijf sessies. In elke sessie staat steeds een initiatief en de leefomgeving centraal.

Wat gaan we doen

Wij nodigen u uit om u voor 1 of 2 sessies in mei in te schrijven die het meest aansluit bij uw taken. U kunt een keuze maken uit de volgende sessies:

1. Nieuwe woningen bouwen

2. Basisgeluidemissie en aanleg nieuwe weg

3. Invoering/omzetten gezoneerde industrieterreinen

4. Horeca en evenementen

5. Landelijk gebied.

Het doel van de sessie is simpel gezegd informatie verzamelen: Wat weet u al, wat nog niet en wat hebt u nodig? U gaat daarvoor samen met een klein aantal medewerkers van andere gemeenten of omgevingsdiensten onder begeleiding een casus uitwerken. De rode draad in de bijeenkomst is uw eigen takenpakket. U gaat de regels toepassen op een concrete situatie. De uitkomsten van de sessie zijn leervragen. De sessies zijn dus niet bedoeld om antwoorden te geven. Een deel van de leervragen zetten we om in lessen en leermiddelen. Deze lessen gaan we vanaf juni delen via geschikte media.

Wat verwachten wij van u?

U wilt graag helpen en meedenken. Om uw eigen vragen over het thema geluid binnen het nieuwe stelsel scherper te stellen. Maar ook om een bijdrage te leveren aan een passend leermiddel voor uw collega’s. U bent een ambtenaar bij de gemeente of omgevingsdienst met geluidtaken. Dit is breed. Het mogen beleidsmatige en juridische taken zijn specifiek over geluid. Maar ook over ruimtelijke ordening of verkeer waarbij u met geluid te maken kunt krijgen. Of werkzaamheden rondom geluid bij vergunningverlening en handhaving. U hebt scherp welke taken u hebt als een initiatiefnemer bij u aanklopt. U gaat met een kleine groep aan de slag met Uw taken bij een initiatief. Het is dus van belang dat u inschrijft op een sessie waar u zelf nu en straks (veel) taken hebt.

Meer informatie

Duur: 3 uur inclusief 1 uur voorbereiding

Aanmelden

De inschrijving is inmiddels gestopt. Bedankt voor uw interesse.

Bijzonderheden

De sessies zijn in mei. De uitnodigingen voor de sessies worden verstuurd op 13 april.