Eerste geluidsbelastingkaart is binnen

Provincie Flevoland heeft als eerste hun geluidsbelastingkaart vastgesteld én verzonden naar InfoMil.

Deadline 30 juni 2017

De provincie Flevoland heeft de geluidsbelastingkaart vastgesteld op 6 juni 2017. Dat is ruim voor de deadline van 30 juni.

Het Rijk, de provincies en de gemeenten binnen een agglomeratie stellen de geluidsbelastingkaart vóór 30 juni 2017 vast. Dat is vermeld in artikel 11.6 Wet milieubeheer.

Publiceren en verzenden

Binnen één maand na de vaststelling van de geluidsbelastingkaart:

  • geven het Rijk, de provincies en de gemeenten binnen een agglomeratie kennis van de vaststelling van de geluidsbelastingkaart.
  • zenden de provincies en de gemeenten binnen een agglomeratie de geluidsbelastingkaart aan Kenniscentrum InfoMil.

De provincie Flevoland heeft 2 dagen na vaststelling als eerste het volledige pakket informatie verzonden naar InfoMil. De publicatie van de advertentie volgt spoedig. Maar de kaarten zijn al wel te zien.

Informatie naar InfoMil

Kenniscentrum InfoMil verzamelt namens de minister de informatie. Dat kan via het contactformulier.

Aan het contactformulier voegt u de volgende bestanden toe:

  • De strategische kaart: het Excelbestand van InfoMil
  • De geografische kaarten: shape-bestanden
  • Het besluit van het bestuur over de vaststelling van de geluidsbelastingkaart: pdf-bestand

Verzend uw geluidsbelastingkaart naar InfoMil

Wat moet u weten voor de geluidsbelastingkaart?

De onderstaande lijst is slechts een selectie van onze site.

Hoe ver is Nederland?