Rectificatie tabel Cwegdek

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is een hersteld foutje in een formule van de spreadsheet.

Bij het berekenen van wegverkeerslawaai wordt rekening gehouden met het soort wegdek. De geluidreducerende effecten van stille wegdekken zijn in de bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 verrekend in de bronterm Cwegdek.

De tabellen met de wegdekcorrecties zijn aangepast per 7 augustus 2017. Ze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze geven respectievelijk de waarden voor:

  • Cwegdek
  • Cinitieel
  • Ctijd

Aanleiding is een foutje in de formules bij het berekenen van Cwegdek. Dankzij een oplettende gebruiker werden we hierop geattendeerd. Dit foutje is inmiddels hersteld.