Rectificatie brongegevens hoofdspoorwegen

ProRail heeft een fout geconstateerd in de brongegevens. Mogelijk heeft deze fout consequenties voor de geluidbelastingkaart van een aantal gemeenten. Deze gemeenten kunnen opnieuw de brongegevens downloaden.

Omissie brongegevens

ProRail heeft geconstateerd dat op sommige delen van trajecten treinintensiteiten missen. ProRail constateerde deze fout na controle van de berekende geluidcontouren. Mogelijk heeft deze fout ook consequenties voor uw geluidbelastingkaart.

De omvang van de effecten van deze fout kunt u zien op de kaart emissie verschil (pdf, 5.7 MB). Verschillen tot 5 dB komen voor, verspreid over Nederland.

Wat kan een gemeente doen?

Een agglomeratiegemeente hoeft niets te doen als:

  • deze gemeente de geluidsbelasting van hoofdspoorwegen niet karteert.
  • deze fout geen effect heeft voor de geluidsbelastingkaart (zie kaart met omvang effecten).

Een agglomeratiegemeente kan de herstelde brongegevens downloaden als:

  • deze twijfelt, of zeker weet dat de fout effect heeft voor de geluidsbelastingkaart, en
  • de gemeente in principe voldoende tijd heeft om de berekening uit te voeren.