Tabellen voor geluidsbelastingkaart

InfoMil stelt tabellen beschikbaar voor de geluidsbelastingkaart. Bij het invullen van deze tabellen kunnen gemeenten en provincies het bestand met geluidgevoelige objecten gebruiken.

Link naar de tabellen

Link naar bestand met geluidsgevoelige objecten

Tabellen

Hier presenteert InfoMil het format van de strategische geluidsbelastingkaart als Excel-bestand. Overheden die een geluidsbelastingkaart vaststellen, vullen dit bestand in en stuurt deze op naar Kenniscentrum InfoMil. InfoMil verwerkt en verzendt de gegevens voor (naar) de Europese Commissie.

Een groot aantal overheden stelt de geluidsbelastingkaarten uiterlijk 30 juni 2017 vast. Een geluidsbelastingkaart is:

  1. de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie
  2. een bron van informatie voor het publiek
  3. de basis voor het actieplan.

De overheden hoeven dit format van de strategische geluidsbelastingkaart dus niet te gebruiken bij de presentatie aan het publiek.

Geluidsgevoelige objecten

In de tabellen wordt gevraagd om het aantal geluidsgevoelige objecten per geluidsbelastingklasse. Om dit aantal te berekenen, gebruiken de overheden vaak BAG-bestanden.

Het is lastig de telling van het aantal woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen eenduidig uit te voeren. Dit heeft een aantal gemeenten aangegeven bij InfoMil.

Op verzoek van InfoMil stellen Rijkswaterstaat en ProRail hun bestand beschikbaar. Gemeenten en provincies kunnen dat bestand ook gebruiken. Daarmee hanteert iedereen dezelfde uitgangspunten.