Een heel ander Excelbestand voor actieplan geluid

Veel overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. Binnen één maand na vaststelling verzenden zij het actieplan naar InfoMil. Dit omvat onder andere een Exceltabel dat InfoMil beschikbaar heeft gesteld.

Indienen actieplan

Kenniscentrum InfoMil verzamelt namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat de informatie over actieplannen. Dat kan via het contactformulier.

Binnen één maand na het vaststellen van de geluidsbelastingkaart verzendt u naar Kenniscentrum InfoMil de volgende documenten:

  • Een beknopte samenvatting dat voldoet aan artikel 24 Bgm: pdf- of Word-bestand
  • Een tabel over het actieplan: het Excel-bestand van InfoMil
  • Het besluit van het bestuur over de vaststelling van het actieplan: pdf-bestand

Ander Excelbestand dan vijf jaar geleden

Overheden versturen een actieplan geluid naar InfoMil. Daarvoor vullen ze ook een Excelbestand in. Hier wordt om andere informatie gevraagd dan vijf jaar geleden.

De reden is dat de rapportage aan Europa over de actieplannen iets is gewijzigd. De informatie uit deze tabel levert InfoMil direct aan de Europese commissie.

Bestandsnaam is uniek

Als u de gevraagde informatie in de tabel heeft ingevuld, slaat u het bestand op.

Het bestand krijgt zo een unieke bestandsnaam. Deze naam bevat een code voor de rapportage naar de Europese commissie. Het is daarom belangrijk dat u de tabel met deze bestandsnaam ons retour stuurt.


Actieplannen