InfoMil geeft handvatten voor het actieplan geluid

Veel overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. Voor dit actieplan biedt InfoMil een aantal handvatten.

Veel documentatie

In Europa en Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het optimaliseren van de akoestische kwaliteit. InfoMil heeft een deel van deze onderzoeken bestudeerd. De meest interessante informatie voor het actieplan hebben we bij elkaar gezet op de pagina Meer over Maatregelen.

Meer over maatregelen

Deze webpagina is een verzameling van instrumenten en handreikingen. U kunt hiermee onder andere het ambitieniveau bepalen, de kwaliteit van een gebied beoordelen en een inschatting maken over de effectiviteit van maatregelen. Ook geeft InfoMil veel informatie over maatregelen voor wegverkeer en gebiedsgerichte ontwikkeling.


Meer over maatregelen

Voor het actieplan biedt InfoMil een aantal handvatten. Het is een verzameling van tools, handreikingen, methodieken.

Zie ook