Wat doet u bij te laat vaststellen van het actieplan?

Een aantal overheden heeft aangegeven niet te kunnen voldoen aan de wettelijke deadline om het actieplan vast te stellen. Veel gehoorde argumenten zijn de vorming van het college en de planning van de consultatie na vakantieperiode. Het actieplan zal dus na 18 juli worden vastgesteld. In veel gevallen kunnen de overheden de informatie ook niet 18 augustus versturen. Wat kunt u alsnog doen? Wat zijn de gevolgen als dat niet lukt?

Lees het antwoord op deze prangende vragen.