Nederland werkt hard aan actieplan Geluid

InfoMil monitort bij overheden de voortgang van het opstellen van actieplannen Geluid. Hieruit blijkt dat iedereen hard bezig is om de wettelijke termijnen te halen.

Op tijd het actieplan af

Uit de laatste belronde blijkt dat maar liefst ruim zestig procent van de overheden aangeven dat zij het plan binnen de gestelde termijn af hebben. Wij hopen natuurlijk dat bij de andere veertig procent het proces voorspoediger zal lopen dan verwacht. En dat zij toch op tijd, of anders met beperkte vertraging het actieplan zullen opsturen.

Vertraging door verkiezingen

Bij veel gemeenten is na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen nieuw college van B&W gevormd. Het actieplan kan dan niet voorgelegd worden aan de wethouder. Zeker als het nu nog een ontwerpactieplan is, loopt de planning gevaar.

Voortgang Nederland

Bent u benieuwd hoe ver alle overheden zijn met het actieplan? Kijk dan verder op de pagina over de voortgang van de actieplannen.

Rapportage aan EU

InfoMil verzorgt de rapportage over de actieplannen aan de Europese commissie. Hiervoor verzamelt InfoMil specifieke informatie. Deze informatie kunnen de overheden aanleveren via een Excelbestand. Daarnaast biedt InfoMil de afzonderlijke samenvattingen van de actieplannen aan de commissie.

Om deze reden hoeven de overheden niet het volledige actieplan aan InfoMil te versturen.