Nieuwe tabellen Cwegdek - augustus 2018

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op Kenniscentrum InfoMil.

Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. De  bronterm Cwegdek is vermeld in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Het geluidsreducerende effect hangt af van het soort wegdek. Dit effect is bekend van standaard RAW wegdektypen en van goedgekeurde producentgebonden wegdekken. Deze wegdekcorrecties staan in één Excel-bestand. Dit geeft met verschillende tabbladen de waarden voor Cwegdek, Cinitieel en Ctijd. Ze horen dus bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De tabellen met de wegdekcorrecties zijn aangepast per 28 augustus 2018. Aanleiding is de goedkeuring van een herzien rapport en een nieuw rapport door het Expertisecentrum van het RIVM.

Dit rapport heeft betrekking op het wegdek:

  • KonwéCity 50 (nr. 31)
  • KonwéCity 80 (nr. 44)

Het nummer verwijst naar het volgnummer in de spreadsheet.