Internetconsultatie Aanvullingsbesluit geluid gestart

Van 25 februari tot en met 8 april 2019 is het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet in consultatie. Iedereen die dat wil kan tot en met 8 april reageren via de internetconsultatie.

Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt vooral het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het wijzigt ook het Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De regels gaan over dezelfde geluidbronnen die de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer tot 2021 reguleren.

Meer informatie staat op de pagina over het aanvullingsspoor geluid.