Nieuwe tabellen Cwegdek - april 2019

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op Kenniscentrum InfoMil.

Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. De bronterm Cwegdek is vermeld in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Geluidsreductie afhankelijk soort wegdek

Het geluidsreducerende effect hangt af van het soort wegdek. Dit effect is bekend van standaard RAW wegdektypen en van goedgekeurde producentgebonden wegdekken. Deze wegdekcorrecties staan in één Excel-bestand. Dit geeft met verschillende tabbladen de waarden voor Cwegdek, Cinitieel en Ctijd. Ze horen dus bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De tabellen met de wegdekcorrecties zijn aangepast per 29 april 2019. Aanleiding is de goedkeuring van een rapport door het Expertisecentrum Geluid (ECG) van het RIVM.

Dit rapport heeft betrekking op het wegdek:

  • GUB (nr. 46)

Het nummer verwijst naar het volgnummer in de spreadsheet.