BGE Gegevens Test: professionals aan de slag met geluidbrongegevens voor de basisgeluidsemissie

Samen met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat organiseert Programma Aan de slag met de Omgevingswet op 2 en 29 juni 2021 de BGE Gegevens Test. In deze test gaan professionals van gemeenten en omgevingsdiensten aan de slag met de basisgeluidsemissie (BGE).

Tijdens de sessies onderzoeken professionals van gemeenten en omgevingsdiensten’ op welke manieren de nodige geluidbrongegevens verzameld en vastgelegd kunnen worden. Aandachtspunt hierbij is de verdeling van het (spoor)netwerk in (spoor)wegvakken. De professionals werken nauw samen aan concrete onderzoeksvragen uit de dagelijkse praktijk.

Vrijheid voor maatwerk

Aanleiding is de Omgevingswet, waaronder gemeenten en waterschappen de basisgeluidemissie (BGE) straks moeten vastleggen en modelleren. Hiervoor zijn geluidbrongegevens nodig. Verzamelen en vastleggen van deze gegevens kan op verschillende manieren. De regels bieden daarin veel vrijheid. Met meer of juist met minder details, bijvoorbeeld. De gevolgen van dit soort keuzes zijn nu nog onduidelijk. We willen weten welke optie in welke situaties praktisch uitvoerbaar is. De BGE Gegevens Test inventariseert daarom de verschillende opties en werkwijzen en onderzoekt de voor- en nadelen daarvan. Tot slot brengt de test de resultaten in kaart met concrete voorbeelden en handige tips en tricks.

Resultaten

De resultaten van de BGE Gegevens Test zijn beschikbaar in juli op de websites: