Actieplan geluid: Wat staat er in?

Een aantal overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. Zij overwegen opnieuw het actieplan en passen dit zo nodig aan. Kenniscentrum InfoMil geeft antwoord op de vraag "Wat staat in een actieplan?".

Inhoud van het actieplan

Het actieplan heeft als functie de beheersing van geluidemissie en effecten van geluid, waar nodig door vermindering van lawaai. Een actieplan bestaat daarom uit een beleidsmatig en een concreet deel.

Kenniscentrum InfoMil presenteert de inhoud van die delen. Daarnaast beschrijft InfoMil de inhoudelijke eisen aan het actieplan van gemeenten, provincies, rijkswegen en hoofdspoorwegen en Schiphol.

Samenhang met geluidsbelastingkaart

De geluidsbelastingkaart vormt de basis voor het actieplan. Deze kaart monitort niet alleen de akoestische situatie. Maar helpt vooral bij de evaluatie van voorgenomen maatregelen uit 2013.

Europese Richtlijn omgevingslawaai

De Europese Richtlijn omgevingslawaai introduceerde een systeem van geluidsbelastingkaarten en actieplannen in de Nederlandse wet- en regelgeving.