O, kom er eens kijken: Brongegevens!

O, kom er eens kijken
Wat je op mijn website vindt
Heel veel brongegevens
van een goede vrind

Een set met data van spoor en weg
De schermen en zo veel meer nog, zeg
Je leest ze in je rekenmodel
Voor de geluidsbelastingkaarten

Brongegevens rijkswegen

Brongegevens hoofdspoorwegen

Contouren nationale luchthavens

Geluidsbelastingkaart

Een aantal gemeenten maakt geluidsbelastingkaarten. Zij hebben hiervoor informatie nodig over rijkswegen, hoofdspoorwegen en luchthavens. Rijkswaterstaat, ProRail en het ministerie IenM stellen deze gegevens beschikbaar via InfoMil.

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van alle relevante geluidsbronnen binnen de gemeentegrenzen. Het is mogelijk dat de contour van een rijksweg, hoofdspoorweg en/of luchthaven over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Gemeenten presenteren dan ook de geluidsbelasting die geluidsbronnen. In dat geval heeft een gemeente informatie nodig voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart.

Gegevens rijkwegen en hoofdspoorwegen downloaden

De rijkswegen worden beheerd door Rijkswaterstaat, de hoofdspoorwegen door ProRail. Rijkswaterstaat en ProRail stellen informatie beschikbaar via de site van InfoMil. U kunt die informatie downloaden.

Contouren nationale luchthavens beschikbaar

Het ministerie IenM stelt de contouren van nationale luchthavens beschikbaar. Deze contouren zijn (nog) niet openbaar. De gemeente kan om deze contouren vragen via InfoMil.


Zie ook

Wat staat op de geluidsbelastingkaart?

Stappenplan geluidsbelastingkaart

sinterklaas-1564467