Activiteitenbesluit: Open dag met live-muziek

Vraag

Een inrichting die valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit wil een open dag houden met live-muziek. Valt dit onder een incidentele activiteit of een festiviteit?

Antwoord

Dit is een festiviteit.

In het Activiteitenbesluit wordt onderscheid gemaakt in incidentele festiviteiten (art. 2.21) en specifieke activiteiten (art. 2.20 lid 6: bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in art. 2.21). In de toelichting van art. 2.21 worden als voorbeelden voor collectieve festiviteiten carnaval, kermissen of culturele, sport- en recreatieve manifestaties die een gemeente aangaan genoemd en voor andere festiviteiten in een inrichting het geven van een personeelsfeest of het houden van een open dag.

Een open dag in een inrichting is derhalve een festiviteit. Voor de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen zijn de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd.