Jurisprudentie geluid: Laden en lossen

Vraag

Wat wordt er verstaan onder laden en lossen?

Antwoord

Zie hieronder verschillende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

ABRvS 5 december 2001, nr. 200100175/1 (vindplaats: JM 2002/32)

Onder 'laad- en losactiviteiten' dienen tevens aanverwante activiteiten, zoals het slaan van autoportieren en het starten en wegrijden van voertuigen, te worden verstaan.

De door appellanten genoemde overlast veroorzakende activiteiten zoals het aan- en afrijden van vrachtwagens al dan niet met gebruik van veiligheidssignalering of aanwezigheid van koelauto's, het wachten van vrachtauto's in de straat, het laden en lossen van vrachtwagens, het aan- en afrijden van personenauto's, het slaan van autodeuren en het gebruik van winkelkarren vallen onder de ruime uitleg van het begrip 'laad- en losactiviteiten' zoals bedoeld in het desbetreffende voorschrift.

ABRvS 7 mei 2003, nr. 200205008/1:

Onder het begrip laden en lossen valt echter niet het op- en overslaan van goederen in een container binnen de inrichting voordat de in een container gestorte goederen per vrachtwagen worden afgevoerd.

Rechtbank Overijssel 13 februari 2014, Awb 13/2124:

Ter zitting heeft eiseres uitgelegd dat binnen haar inrichting metaal met behulp van de kraan vanuit een container wordt overgeheveld naar andere containers. De rechtbank is van oordeel dat, omdat het in dit geval gaat om het overhevelen van metaal van een container die al was gelost van de vrachtwagen naar andere containers, deze activiteit niet kan worden aangemerkt als laad- en losactiviteit in de zin van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

ABRvS 24 december 2003, nr. 200302214/1:

Activiteiten zoals starten en wegrijden van alsmede het aan- en afrijden van vrachtwagens en auto’s en het slaan van autoportieren, kunnen uitsluitend als aanverwante activiteiten onder het begrip laad- en losactiviteiten worden geschaard als ze worden uitgevoerd ten behoeve van laad- en losactiviteiten in eigenlijke zin. verweerder heeft in het onderhavige geval onder het begrip laad- en losactiviteiten mede verkeersbewegingen geschaard op het terrein van de inrichting die niet worden uitgevoerd ten behoeve van de laad- en losactiviteiten.

Zie ook: