Plattelandswoning

Een voormalige agrarische bedrijfswoning die volgens zijn geldende planologische status bij een inrichting met agrarische activiteiten hoort is onderdeel van die inrichting (art. 1.3c). Dit type woning wordt ook wel plattelandswoning genoemd en mag door derden worden bewoond. Een dergelijke bestemde voormalige agrarische bedrijfswoning die bij de inrichting hoort, is geen geluidsgevoelig object waarvoor de grenswaarden uit het besluit gelden.

Let op: plattelandswoningen die niet tot de eigen inrichting behoren zijn woningen van derden. Deze plattelandswoningen zijn voor andere inrichtingen dan de eigen inrichting gevoelige gebouwen en worden dus beschermd.