Kan het bevoegd gezag op basis van lokaal beleid bij een melding Activiteitenbesluit een akoestisch onderzoek vragen?

Vraag

Kan het bevoegd gezag op basis van lokaal beleid een akoestisch onderzoek vragen?

Antwoord

Nee,  de mogelijkheden om een akoestisch onderzoek te vragen staan in artikel 1.11 van het Activiteitenbesluit, zie Melding en Akoestisch rapport. Lokaal beleid staat hier niet bij. Het is daarom niet mogelijk om op basis van lokaal beleid een akoestisch onderzoek te vragen.

Voorbeelden van lokaal beleid zijn gebiedsgericht geluidsbeleid of vrijwillig zonebeheer voor bedrijventerreinen.