Activiteitenbesluit: Bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid

Vraag

Mag voor muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie worden toegepast?

Antwoord

Nee.

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast (art 2.18 lid 2).

In art. 2.18 lid 9 en lid 10 is opgenomen dat voor inrichtingen waarvoor op grond van voorschrift 1.1.8 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer  bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid werd toegepast en dit na 1 december 2002, tot het tijdstip van inwerkingtreden van het Activiteitenbesluit, werd gedoogd, het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift kan bepalen dat art. 2.18 lid 2, niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus tussen 23.00 en 07.00 uur. Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het eerste lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 07.00 uur niet hoger dan op grond van art. 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.