Is het overgangsrecht Activiteitenbesluit over dienst- en bedrijfswoningen nog van toepassing als een inrichting verandert?

Vraag

Is het overgangsrecht van artikel 2.17a lid 6 over dienst- en bedrijfswoningen nog van toepassing als een inrichting verandert van restaurant naar discotheek?

Antwoord

Nee. Als de aard en werking van de inrichting wijzigt, is het overgangsrecht niet meer van toepassing.

In deze situatie spreekt het voor zich dat de aard en werking van de inrichting verandert. In situaties waarbij dat niet voor zich spreekt, is het aan het bevoegd gezag hoe hiermee wordt omgegaan bij handhaving.

De waarden uit de artikelen 2.17, 2.18 of  2.19 zijn na deze verandering ook van toepassing op de woningen die volgens artikel 2.17a lid 6 waren aangewezen als dienst- of bedrijfswoning, met uitzondering van een woning die behoort bij de betreffende inrichting of is gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Toelichting: 
Volgens het Activiteitenbesluit wordt een melding ingediend bij

Deze melding is niet vereist, als eerder een melding overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit veranderen geen afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens (artikel 1.10 lid 2).

Bij de wijziging van restaurant naar discotheek dient opnieuw een melding te worden ingediend en wordt bij deze melding volgens artikel 1.11 lid 2 een rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd. Om deze reden kan met zekerheid worden gesteld dat in deze situatie de aard en werking van de inrichting wijzigt.