Activiteitenbesluit: Beoordeling muziekgeluid

Vraag

Hoe moet muziekgeluid beoordeeld worden in het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Toeslag voor muziekgeluid

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) naar de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) (pdf, 8.3 MB). In paragraaf 2.3 van module A van de HMRI staat dat als criterium voor het toekennen van een toeslag voor muziekgeluid geldt dat het muziekkarakter duidelijk hoorbaar moet zijn op het beoordelingspunt. Als er sprake is van muziekgeluid, dient bij het gemeten of berekende langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau vanwege de gehele inrichting 10 dB opgeteld te worden. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is van muziekgeluid.

Geen bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid
In het Activiteitenbesluit is de toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet toegestaan (art. 2.18 lid 2). Dit is in tegenstelling tot de HMRI. In de toelichting van het Activiteitenbesluit is hierover het volgende opgenomen: "In de HMRI is de bedrijfsduurcorrectie geïntroduceerd met het oog op met name continu bedrijven. Toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid bij bijvoorbeeld horecabedrijven die om 1.00 of 2.00 uur sluiten, brengt met zich mee dat het geluidsniveau in de periode van 23.00 uur tot sluitingstijd hoger mag zijn dan in de periode voor 23.00 uur. Omdat dit niet wenselijk is, wordt toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet toegestaan."

Het volgende voorbeeld laat zien hoe dit uitwerkt in het geval dat er maar een deel van de beoordelingsperiode sprake is van muziekgeluid.