Activiteitenbesluit: Hoe vaak kan een gemeente ontheffing verlenen voor geluid bij festiviteiten?

Vraag

Hoe vaak kan een gemeente ontheffing verlenen voor geluid bij festiviteiten?

Antwoord


De gemeente kan dit aantal vastleggen in een gemeentelijke verordening. Voor een individuele festiviteit mag dit niet meer dan 12 per jaar zijn. De gemeente kan daarnaast een aantal collectieve festiviteiten aanwijzen.

Toelichting

Het Activiteitenbesluit onderscheidt in art. 2.21 lid 1 van het Activiteitenbesluit 2 typen evenementen of festiviteiten:

  • collectieve festiviteiten
  • individuele festiviteiten

De festiviteiten moeten in een gemeentelijke verordening (APV) zijn aangewezen. Verleent de gemeente ontheffing? Dan gelden de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet voor deze
festiviteiten.

Op basis van art. 2.21 lid 1 onder b van het Activiteitenbesluit is het aantal individuele festiviteiten niet meer dan 12 per jaar. De gemeente kan daarnaast een aantal collectieve festiviteiten aanwijzen.

Gemeenten kunnen in de APV per gebied of per branche festiviteiten aanwijzen. De gemeente kan bijvoorbeeld alleen voor horeca-inrichtingen in een gebied 12 individuele festiviteiten toestaan. Voor het in hetzelfde gebied gelegen tankstation en metaalbewerkingsbedrijf zijn dan geen festiviteiten toegestaan. De gemeente is hier vrij in.

In de APV of beleid kan de gemeente voorwaarden opnemen voor de ontheffing. Bijvoorbeeld over:

  • de termijn dat de inrichting een kennisgeving van de festiviteit bij de gemeente moet doen
  • de geluidsniveaus van een festiviteit
  • de tijdsduur van de festiviteit

Melding

Voor de handhaving is het aan te bevelen om een meldingsplicht voor individuele festiviteiten in de APV op te nemen. Hierdoor is vooraf al duidelijk dat er een festiviteit is. Ook kan hiermee het aantal festiviteiten per inrichting in de gaten gehouden worden.