Activiteitenbesluit: Hoe vaak kan een gemeente ontheffing verlenen voor geluid bij festiviteiten?

Vraag

Hoe vaak kan een gemeente ontheffing verlenen voor geluid bij festiviteiten?

Antwoord


De gemeente kan dit aantal vastleggen in een gemeentelijke verordening. Voor een individuele festiviteit mag dit niet meer dan 12 per jaar zijn. De gemeente kan daarnaast een aantal collectieve festiviteiten aanwijzen.

Toelichting:

Het Activiteitenbesluit onderscheidt in art. 2.21 lid 1 van het Activiteitenbesluit twee typen evenementen/festiviteiten:

  • Collectieve festiviteiten
  • Individuele festiviteiten

De festiviteiten moeten in een gemeentelijke verordening (APV) zijn aangewezen. Als de gemeente ontheffing verleend zijn de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing op deze
festiviteiten.

Op basis van art. 2.21 lid 1 onder b van het Activiteitenbesluit bedraagt het aantal individuele festiviteiten niet meer dan 12 per jaar. De gemeente kan daarnaast een aantal collectieve festiviteiten aanwijzen.
Gemeenten kunnen in de APV per gebied en/of per branche festiviteiten aanwijzen. De gemeente kan bijvoorbeeld alleen voor horeca-inrichtingen in een gebied 12 individuele festiviteiten toe staan. Voor de in hetzelfde gebied gelegen tankstation en metaalbewerkingsbedrijf zijn dan geen festiviteiten toegestaan. De gemeente is hier vrij in.

In de APV of beleid kan de gemeente voorwaarden opnemen voor de ontheffing. Bijvoorbeeld over:

  • de termijn dat de inrichting een kennisgeving van de festiviteit bij de gemeente moet doen
  • de geluidsniveaus van een festiviteit
  • de tijdsduur van de festiviteit.