Activiteitenbesluit: Doel akoestisch onderzoek bij een horeca-inrichting

Vraag

Wat is het doel van een akoestisch onderzoek bij een horeca-inrichting?

Antwoord

In art. 1.11 lid 7 wordt het doel van een akoestisch onderzoek (bij een melding) weergegeven:

"Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen of aan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a, 2.20, 3.14a3.160 dan wel de van toepassing zijnde geluidswaarden van de omgevingsvergunningkan worden voldaan. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de in de eerste volzin bedoelde waarden worden overschreden."

Het akoestisch onderzoek kan vanuit verschillende uitgangspunten uitgevoerd worden. In het onderstaande staan twee veelvoorkomende benaderingswijzen:

  1. Het gewenste/noodzakelijke geluidsniveau binnen de inrichting
    Op basis van dit binnenniveau, de geluidsisolatie en de overdracht, wordt bepaald of aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Het akoestische onderzoek bevat een onderzoek naar de voorzieningen nodig zijn om te voldoen. Bij horecabedrijven betreft het veelal bouwkundige aanpassingen aan het pand zodat de geluidsisolatie wordt verhoogd.
  2. De grenswaarden uit het Activiteitenbesluit
    Het onderzoek richt zich uitsluitend op het bepalen van de geluidsisolatie van het horecapand en de overdracht. Het geeft als resultaat het maximaal geluidsniveau dat binnen het horecapand mag heersen om aan de grenswaarden te voldoen. Dit geluidsniveau kan gebruikt worden om een eventuele begrenzer van de muziekinstallatie in te stellen.

Zie ook: