Wanneer is het aannemelijk dat een geluidsniveau in een horeca-inrichting meer dan 70, 80 dB(A) is?

Vraag

Wanneer is het aannemelijk dat een geluidsniveau van 70, 80 dB(A) of meer binnen een horeca-inrichting aanwezig zal zijn?

Antwoord

De factsheet "Activiteitenbesluit: Horeca" biedt een handvat.

Activiteitenbesluit

In art. 1.11 lid 2 wordt aangeven dat:

Bij de melding, bedoeld in art. 1.10, wordt een rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd indien het, mede op basis van de aard van de inrichting, aannemelijk is dat:
a. in enig vertrek van de inrichting het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan: 
1) 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met gevoelige gebouwen;
2) 80 dB(A), indien onderdeel 1° niet van toepassing is;

In het Activiteitenbesluit wordt het begrip "aannemelijk" niet omschreven. InfoMil kent hier ook geen jurisprudentie over.

Factsheet "Activiteitenbesluit: Horeca"

Het ministerie van IenM publiceerde in december 2011 de factsheet "Activiteitenbesluit: Horeca (pdf, 539 kB)". In de factsheet staat deze tabel met binnenwaarden.

Factsheet "Activiteitenbesluit: Horeca"
Type bedrijf Activiteiten

Equivalent geluidniveau [LA,eq]

Restaurant Praten en achtergrondmuziek 70-75 dB(A)
Café Rustig bruin café / bar 75-80 dB(A)
Café/bar met jukebox 80-85 dB(A)
Café/bar, drukke bar 85-90 dB(A)
Café/bar, jongerenbar 90-95 dB(A)
Café/bar met dansen 90-100 dB(A)
Disco Voor ouderenpubliek 85-95 dB(A)
Voor jongeren 90-105 dB(A)
Met live-muziek 95-115 dB(A)

De waarden in de tabel zijn indicatief. U kunt de tabel raadplegen voor een inschatting van het geluidsniveau. Het is beter om met één of meerdere indicatieve metingen het geluidsniveau te bepalen. Doe dit bij voorkeur op enkele representatieve tijdstippen binnen de inrichting.

Melding Activiteitenbesluit

Als u als bevoegd gezag een melding ontvangt, kunt u soms twijfelen over de opgave van het muziekgeluidsniveau. Maar u kunt vaak niet direct met maatwerk een geluidbegrenzer opleggen. Dit kan alleen als uit handhaving, of uit een akoestisch rapport bij de melding, blijkt dat het gewenste muziekgeluidsniveau hoger is dan toegestaan.

U kunt wel bij het versturen van de ontvangstbevestiging wijzen op de grenswaarden in artikel 2.17. En dat u handhaaft bij een vastgestelde overtreding.

Als uw twijfel groter is, moet u aantonen dat het aannemelijk is dat de binnenwaarden hoger is dan de waarden uit artikel 1.11, lid 2. U gebruikt hierbij de tabel hierboven als handvat, of resultaten van een (indicatieve) meting en/of berekening.


Zie ook